Dziś jest: poniedziałek 26 lutego 2024 Imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego
PLENDE A- A A+

Dodatki mieszkaniowe

 Dodatki Mieszkaniowe - Wymagane dokumenty

Formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w siedzibie M-GOPS w Młynarach:
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Deklaracja o dochodach
Z wnioskiem trzeba udać się do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

Kompletne dokumenty należy składać  w siedzibie M-GOPS w Młynarach
 
Komu przysługuje Dodatek mieszkaniowy
Zgodnie z art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.)
 • Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym(tj. 1.925,00zł*) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym(tj. 1.375,00zł*), obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8. Zgodnie z nim, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 * wyliczenia zgodne z kwotą najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2019r. (tj. 1.100,00 zł)
 
Co jest dochodem
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
 
 • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (500+), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, zasiłków pielęgnacyjnych oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.
 • Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. (z późniejszymi zmianami) o podatku rolnym.
Co to jest „normatywna powierzchnia”
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
Normatywna powierzchnia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
 • 35m2- dla 1 osoby,
 • 40m2- dla 2 osób,
 • 45m2- dla 3 osób,
 • 55m2- dla 4 osób,
 • 65m2- dla 5 osób,
 • 70m2- dla 6 osób,
 • 75m2- dla 7 osób,
 • 80m2- dla 8 osób,
 • 85m2- dla 9 osób,
W przypadku zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

 
Dodatek mieszkaniowego przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%.

 


PLIKI
Kalendarz
«
Luty 2024
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Aktualności
|
Rada Miejska
|
KORONAWIRUS
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Program Czyste Powietrze
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
"Prosto z Młynar" - Gminny Biuletyn Informacyjny
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Sołectwa
|
Turystyka
|
Dla przedsiębiorców
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy
|
Kampania EURES nt. pracy sezonowej