Dziś jest: czwartek 25 lipca 2024 Imieniny: Krzysztofa, Walentyny, Jakuba
PLENDE A- A A+

O gminie

Mapa województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

   Miasto i Gmina Młynary położone są w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego na skraju Wzniesienia Elbląskiego i Równiny Warmińskiej. Gmina Młynary to gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim. Siedziba gminy to Młynary.

Gmina Młynary graniczy :

 • od zachodu - z gminą Milejewo
 • od północnego zachodu - z gminą Tolkmicko
 • od północy - z gminą Frombork
 • od północnego wschodu - z gminą Płoskinia
 • od wschodu - z gminą Wilczęta
 • od południa - z gminą Pasłęk

W skład Gminy wchodzi 29 miejscowości, które tworzą 19 sołectw . Na ogólnej powierzchni 15 709 ha zamieszkuje 4569 osób, w tym w mieście Młynary 1817 osoby (dane na 2016 r.).

Mapa sołectw w Gminie Młynary

 

W obszarze wiejskim dominująca funkcją jest rolnictwo, z dość dużym udziałem rolnictwa indywidualnego.

Miasto Młynary posiada bezpośrednie drogowe połączenia komunikacyjne z Elblągiem, Braniewem, Fromborkiem, Pasłękiem i Ornetą, zaś obok miasta przebiega linia kolejowa Elbląg-Braniewo-Kaliningrad. Historycznie gmina zajmuje teren dawnej ziemi pruskiej zwanej Pogezanią, ściślej jej górna część zwaną od czasów krzyżackich Oberland, tj. Pogórze. Większa część obszaru gminy leży w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie ekologicznego systemu obszarów chronionych województwa warmińsko- mazurskiego. Według danych z roku 2002r gmina Młynary ma obszar 157,09 km2, w tym:

 • użytki rolne: 54%
 • użytki leśne: 37%

Gmina stanowi 10,98% powierzchni powiatu. Miasto Młynary zajmuje powierzchnię 276 ha.

     Według historii gmina Młynary zajmuje teren dawnej ziemi pruskiej - Pogezanii, a dokładniej jej górnej części zwanej od czasów krzyżackich Oberland, tj. Pogórze. Większa część obszaru gminy leży w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz ekologicznego systemu obszarów chronionych województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina Młynary jest gminą miejsko-wiejską. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 157,09 km2, z czego miasto stanowi 2,76 km2. Gminę zamieszkuje 4600 osób, w tym w mieście Młynary 1815 osób. Młynary i okolice są otoczone licznymi łąkami i lasami. Na terenie gminy przeważają obszary przeznaczone do użytku rolnego (ok. 54%), drugą pod względem wielkości powierzchnię zajmują tereny leśne (ok. 38% powierzchni gminy). Przez Młynary przepływa rzeka Bauda. Miasto Młynary posiada bezpośrednie drogowe połączenia komunikacyjne z Elblągiem, Braniewem, Fromborkiem, Pasłękiem i Ornetą. Obok miasta przebiega linia kolejowa Elbląg-Braniewo-Kaliningrad. W ciągu ostatnich lat Gmina Młynary zrealizowała szereg inwestycji infrastrukturalnych poprawiających jakość życia mieszkańców, sięgając przy tym po dofinansowania krajowe i unijne. Do najważniejszych inwestycji w infrastrukturę drogową można zaliczyć wykonanie w 2015 r. w porozumieniu z Powiatem Elbląskim i Nadleśnictwem Elbląg nowej nawierzchni asfaltowej na długości 400 mb drogi prowadzącej do wsi Karszewo, przebudowę mostu w miejscowości Zastawno (2015 r.), przebudowę przepustu w miejscowości Młynarska Wola (2016 r.), wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w porozumieniu z Powiatem Elbląskim na ulicach: Kościelnej, Chopina i Paderewskiego w mieście Młynary (2016 r.), budowę przy ul. Kościelnej parkingu o powierzchni 975 m2 oraz przebudowę drogi. Gmina Młynary prowadzi aktywną współpracę z partnerami zagranicznymi, realizując działania transnarodowe. W 2012 r. podpisano umowę współpracy z niemiecką gminą Brokdorf. W ramach współpracy odbywały się dwustronne wizyty studyjne i wymiany m.in. drużyn sportowych. W grudniu 2015 r. władze Gminy Młynary podpisały list intencyjny o współpracy z miastem Ladushkin położonym w Obwodzie Kaliningradzkim. Współpraca zaowocowała podpisaniem w listopadzie 2016 r. umowy partnerskiej. Od tego czasu kontynuowana jest wymiana doświadczeń, a także wymiana kulturowa i społeczna, w tym m.in. wymiana uczniów pomiędzy jednostkami oświaty. Priorytetem dla władz Gminy Młynary są mieszkańcy. Gmina konsekwentnie realizuje swoje cele strategiczne, w tym uspołecznienie procesów zarządzania mieniem publicznym. W 2016 r. po raz pierwszy został wdrożony Fundusz Sołecki. W budżecie gminy na 2016 r. wyodrębniono środki w wysokości 279 240,52 zł, o których przeznaczeniu decydowali mieszkańcy poszczególnych sołectw. Wśród mieszkańców gminy fundusz cieszy się popularnością, a sama inicjatywa okazała się być dużym sukcesem.

Dane statystyczne:

 1. Wojewodztwo Warminsko-Mazurskie
 2. Powiat Elblaski
 3. Mlynary

 

Gospodarka:

Prywatna działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy Młynary koncentruje się głównie na: rolnictwie, leśnictwie, przemyśle, budownictwie - 284 podmiotów gospodarczych. W Gminie dominują przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające do 10 osób) - 271, przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 11 do 50 osób) to 11 podmiotów; duże podmioty są tylko 2.

Sektory gospodarki z największym potencjałem:

 • Rolnictwo
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Turystyka


Wykaz najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Młynary:

 • Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK, Radzyń Podlaski, Oddział Młynary
 • ENERGO Sp. z o.o. Oddział Młynary
 • Zakład Produkcji Tektury i Opakowań Arkadiusz Cebula w Młynarach
 • Zakład Tartaczny DREWMET Kraskowo
 • Zakład Tartaczny w Sąpach
 • Piekarnia Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Młynarach


Infrastruktura techniczna terenów inwestycyjnych:

Tereny inwestycyjne Gminy Młynary położone są w mieście Młynary, skomunikowane z drogą wojewódzką, w bliskiej odległości od drogi ekspresowej, przy bocznicy kolejowej, 30 km od Elbląga i Braniewa. Dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, internet.

Rynek pracy:

Liczba osób pracujących: w powiecie 8823, w gminie Młynary 588.

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wynosi 3 800,00 zł
 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie 4127, w gminie 279.
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: - 9,7% w gminie.
 • Stopa bezrobocie rejestrowanego w powiecie – 20,8%.

Edukacja:

Na terenie miasta i gminy Młynary funkcjonują samorządowe placówki oświatowe tj. 

 • Przedszkole w Młynarach,
 • Zespół Szkół w Młynarach,
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach,
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarach,
 • Szkoła Podstawowa w Błudowie.
   

Instytucje wspierające inwestora

Instytucje okołobiznesowe

Instytucje pożyczkowe

Ośrodki doradztwa, w tym rolniczego

Formy spędzania wolnego czasu:

 • Szlaki rowerowe:  Trasy rowerowe Gminy Młynary BikeMap.net
 • Zagroda edukacyjna „Ziołowy Dzbanek”
 • Kompleks sportowy „ORLIK” przy stadionie piłkarskim.
 • Na terenie miasta funkcjonuje jedna siłownia zewnętrzna składająca się z 10 urządzeń zlokalizowana w parku „Majowy Gaj”
 • Jedną z atrakcji ekologiczno-przyrodniczych jest ścieżka dydaktyczno-ekologiczna, prowadząca z Młynar przez rzekę Gardynę, lasem do wsi Kraskowo, o łącznej długości 4,6 km. Wzdłuż ścieżki ustawione są tablice informacyjne o lesie i walorach przyrodniczych tego regionu leśnego. Ustawione ławki, wyznaczone i zabezpieczone miejsca na ogniska umożliwiają odpoczynek turystom.
 • Gospodarstwa agroturystyczne w tym stadniny koni w Sokolniku i Zastawnym.
 • Corocznie w Gminie Młynary odbywa się: „Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE”, Plener Plastyczny „Bliżej Natury” oraz „Młynary Blues Festiwal”.


 

Kalendarz
«
Lipiec 2024
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Aktualności
|
Rada Miejska
|
KORONAWIRUS
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Program Czyste Powietrze
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
"Prosto z Młynar" - Gminny Biuletyn Informacyjny
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Sołectwa
|
Turystyka
|
Dla przedsiębiorców
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy
|
Kampania EURES nt. pracy sezonowej