Dziś jest: czwartek 25 lipca 2024 Imieniny: Krzysztofa, Walentyny, Jakuba
PLENDE A- A A+

Projekt: Mała Szkoła Drogą do Sukcesu"

Błudowo. 01.08.2019r. 

W Szkole Podstawowej w Błudowie zakończono realizację  projektu: Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”.

Projekt pn.: „Mała Szkoła  Drogą do Sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. Poddziałanie 2.2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Całkowita wartość projektu wynosiła 375 837,78 zł i obejmuje kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w wysokości 354 477,78 zł oraz kwotę stanowiącą wkład własny (niepieniężny) Gminy Młynary – 21 360,00 zł. Projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie  w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.  56 uczniów podniosło swoje  kompetencje matematyczno-przyrodniczych oraz zdobyło właściwe postawy niezbędne na rynku pracy. Zrealizowano zajęci rozwijające,  wyrównawcze  i terapeutyczne, wdrożono nauczanie metodą eksperymentu. Udoskonalono kwalifikacje i umiejętności 15 nauczycieli. Rodzice uzyskali wsparcie w zakresie pracy wychowawczej i pomocy dziecku z dysleksją. W ramach projektu zrealizowano zajęcia: matematyczne 9 UP, przyrodniczych: 10 UP,  matematyczno-przyrodniczych 16 UP, zajęć wyrównawczych z matematyki 9 UP, terapii pedagogicznej dysleksji 17 UP. Zostały doposażone również pracownie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz terapii pedagogicznej. Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego m.in. poprzez stworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego. 

Zdjęcia z realizacji projektu znajdziecie Państwo na fc szkoły.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPNYM PROJEKCIE

Mała Szkoła Droga do Sukcesu II

Anna Strzelecka dyrektor szkoły  (Koordynator Projektu)


 

 

 

 

 

Błudowo, 7 V 2019r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań

w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu

pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”

finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00
 

Zadanie nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze: w każdą środę w godz. 14.15 do 15.55

Zajęcia  14 maja 2019r. od godz. 9.15- 10-55-  zajęcia  w terenie Stegna Mierzeja Wiślana

Zajęcia 17  maja    br. w godz. 14.30 do 16.00

Zajęcia 4 czerwca  br. w godz. 15.00 do 16.30

Zajęcia 11  czerwca  br. w godz. 15.00 do 16.30

Zajęcia 18  czerwca  br. w godz. 15.00 do 16.30

Dzień Eksperymentu 11 czerwca br.

 

Zadanie nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Gr. I     poniedziałek   w godz.: 11.40 do 13.20

Gr.  II    czwartek         w godz.: 11.40 do 13.20 w każdy    poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55

Zajęcia  w terenie Stegna Mierzeja Wiślana w dniu 14 maja 2019r. od godz. 9.15- 10-55

Zajęcia w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej 16 V 2019r. w godz. 10.35 do 13.20 gr. I i II

 

Zadanie nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:   poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55

 

Zadanie nr 4: Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:  w każdy czwartek  w godz. 14.15 do 15.55 oraz 21  maja 2019r. w godz. 14.15 do 15.55

30 maja Rozgrywki Szachowe 12.30 do 14.15

Zadanie nr 5: Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna

Grupa I:           w każdy  piątek                       w godz.:          12.35 do 13.20

oraz 7 V  i 14  V, 21 V  w godz. 13.25 do 14.10

Grupa II:          w każdy  poniedziałek            w godz.           13.25 do 14.10

Grupa III:         w każdą środę                        w godz.           13.35 do 13.20

oraz 10 V br., 17 V, 24 V  w godz.   14.15.do 15.00

Grupa IV:          w każdy  piątek                     w godz.           13.25 do 14.10

oraz (w poniedziałki)  14 V, 21 V, 28 V, 4 VI, w godz. 14.15 do 15.00  

 

Zadanie nr 8. Wyjazdowe zajęcia Laboratoryjne dla uczniów  grup: przyrodniczej i przyrodniczo-matematycznej: Zajęcia w Parku  Krajobrazowym Mierzei Wiślanej w Stegnie od godz. 11.15- 12.55

14 maja br. Wyjazd godz. 8.00

 

Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach: 

7 V 2019r., 11 VI 2019r.

Koordynator Projektu: Anna Strzelecka


Błudowo, 26 IV 2019r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie informuje,

zajęcia  w amach projektu: "Małą Szkoła Droga do Sukcesu" 

finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00

odbywają się zgodnie z harmonogramem:

Zadanie nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze: w każdą środę w godz. 14.15 do 15.5

Zajęcia  14 maja 2019r. od godz. 9.15- 10-55-  zajęcia  w terenie Stegna Mierzeja Wiślana

Zajęcia 17  maja    br. w godz. 14.30 do 16.00

Zajęcia 4 czerwca  br. w godz. 15.00 do 16.30

Zajęcia 11  czerwca  br. w godz. 15.00 do 16.30

Zajęcia 18  czerwca  br. w godz. 15.00 do 16.30

Dzień Eksperymentu 11 czerwca br.

 

Zadanie nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Gr. I     poniedziałek   w godz.: 11.40 do 13.20

Gr.  II    czwartek         w godz.: 11.40 do 13.20 w każdy    poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55

Zajęcia  w terenie Stegna Mierzeja Wiślana w dniu 14 maja 2019r. od godz. 9.15- 10-55

Zajęcia w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej 16 V 2019r. w godz. 10.35 do 13.20 gr. I i II

 

Zadanie nr 4: Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:  w każdy czwartek  w godz. 14.15 do 15.55 oraz 21  maja 2019r. w godz. 14.15 do 15.55

30 maja Rozgrywki Szachowe 12.30 do 14.15

Zadanie nr 5: Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna

Grupa I:           w każdy  piątek                       w godz.:          12.35 do 13.20

oraz 7 V  i 14  V w godz. 13.25 do 14.10

Grupa II:          w każdy  poniedziałek            w godz.           13.25 do 14.10

Grupa III:         w każdą środę                        w godz.           13.35 do 13.20

oraz 10 V br., 17 V, 24 V  w godz.   13.25 do 14.10

Grupa IV:          w każdy  piątek                     w godz.           13.25 do 14.10

oraz (w poniedziałki)  13 V, 20 V, 27 V, 3 VI, 10 VI    w godz. 14.15 do 15.00  

 

Zadanie nr 8. Wyjazdowe zajęcia Laboratoryjne dla uczniów  grup: przyrodniczej i przyrodniczo-matematycznej: Zajęcia w Parku  Krajobrazowym Mierzei Wiślanej w Stegnie od godz. 11.15- 12.55

14 maja br. Wyjazd godz. 8.00

 

Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach: 

7 V 2019r., 11 VI 2019r.

 

 

Koordynator Projektu: Anna Strzelecka

 

 

 

Błudowo, 18 I 2019r.
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań
w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu
pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00
Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze: środa w godz. 14.15 do 15.55
Zad. nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne
Gr. I poniedziałek w godz.: 11.40 do 13.20
Gr. II czwartek w godz.: 11.40 do 13.20
Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki: poniedziałek w godz. 14.15 do 15.55
Zad. 4 Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne: czwartek w godz. 14.15 do 15.55
Zad. nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna
Grupa I: wtorek w godz.: 12.35 do 13.20
Grupa II: piątek w godz. 12.35 do 13.20
Grupa III: środa w godz. 13.35 do 13.20
Grupa IV: piątek w godz. 13.25 do 14.10
Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach:
12 II 2019r., 12 III 2019r., 9 IV 2019r., 7 V 2019r., 11 VI 2019r.
Koordynator projektu Anna Strzelecka

 

FERIE  ZIMOWE OD 21   STYCZNIA DO 1 LUTEGO 2019r.

Zajęcia nie odbywają się

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań w ramach  realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu  pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”  finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00 

Błudowo, 19.11.2018r.

                                                                                           

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań

w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu

pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”

finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00
 

Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze:  środa w godz. 14.15 do 15.55

Zad.nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Gr. I   poniedziałek  w godz.: 11.40 do 13.20

Gr. II  czwartek       w godz.: 11.40 do 13.20

Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:   poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55

Zad. 4 Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:  czwartek  w godz. 14.15 do 15.55

Zad. Nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna

Grupa I:       wtorek         w godz.:       12.35 do 13.20

Grupa II:     poniedziałek           w godz.        13.25 do 14.10

Grupa III:    środa          w godz.        13.35 do 13.20

Grupa IV:     piątek          w godz.        13.25 do 14.10

Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach:  

27 XI 2018r., 13 XII 2018r. 15 I 2019r.

 

Koordynator projektu Anna Strzelecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


PLIKI
Kalendarz
«
Lipiec 2024
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Aktualności
|
Rada Miejska
|
KORONAWIRUS
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Program Czyste Powietrze
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
"Prosto z Młynar" - Gminny Biuletyn Informacyjny
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Sołectwa
|
Turystyka
|
Dla przedsiębiorców
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy
|
Kampania EURES nt. pracy sezonowej